Sunday, March 8, 2009

URIAN: TEN BEST FILMS OF THE '70s

(As published in Expressweek, dated January 10, 1980)

Click images to enlarge1) Maynila, Sa Mga Kuko Ng Liwanag (1975), Lino Brocka
2) Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon? (1976), Eddie Romero
3) Nunal Sa Tubig (1976), Ishmael Bernal
4) Jaguar (1979), Lino Brocka
5) Insiang (1976), Lino Brocka


6) Pagdating Sa Dulo (1971), Ishmael Bernal7) Tinimbang Ka, Nguni't Kulang (1974), Lino Brocka


8) Itim (1976), Mike de Leon
9) Sakada (1976), Behn Cervantes


10) Pagputi Ng Uwak, Pag-itim Ng Tagak (1978), Celso Ad. Castillo
* * * * *

No comments: