Friday, January 1, 2010

NABUBUHAY LAMANG AKO...UPANG IKAW AY IBIGIN (1969)

Click images to enlarge

Nabubuhay Lamang Ako...Upang Ikaw Ay Ibigin! (1969)

(Lea Productions, starring Romeo Vasquez, Amalia Fuentes, Lolita Rodriguez, Dante Rivero, directed by Armando de Guzman)Source:  Foto Play, March 1969
(Courtesy of Kathy Lindain)

* * * * * *

No comments: