Monday, February 8, 2010

SA MATA NG DIYOS (1960)


Sa Mata Ng Diyos (1960)

(People's Pictures, starring Tessie Quintana, Leonor Vergara, Carlos Padilla, Jr., Lauro Delgado, Aida Villegas, directed by Danilo H. Santiago)

* * * * * *

No comments: