Saturday, May 1, 2010

CARIDAD SANCHEZ: MAKALAWA AKONG NABIGO SA PAG-IBIG (Kislap Movies, November 1960)

Click images to enlarge


Kislap Movies, November 1960

* * * * * *

No comments: