Friday, August 13, 2010

PAQUITO SALCEDO: LARAWAN NG ISANG BATIKANG KARAKTER AKTOR

Click images to enlarge
Article by Mario E. Bautista
Expressweek, November 1, 1979

* * * * * *

No comments: