Thursday, September 9, 2010

WALANG KATAPUSANG TAG-ARAW (1977)

Click images to enlarge
Walang Katapusang Tag-araw (1977)

(Lea Productions, starring Charito Solis, Mat Ranillo III, Eddie Garcia and Liza Lorena, directed by Ishmael Bernal)


Manila Magazine, December 1-31, 1977

* * * * * *

No comments: