Wednesday, October 27, 2010

KAPAG BABOY ANG INUTANG (1984)


Click image to enlarge
Article by JN
Jingle Extra Hot Magazine, December 7, 1984

* * * * * *

1 comment:

jun n. said...

Galing naman ng blog ninyo...bringing back the history of the Pinoy film industry.Mabuhay !