Saturday, January 28, 2012

KAPAG SINABI NG HARI, HINDI NABABALI (Pilipino Reporter, July 17, 1994)

Click on image to enlarge
Pilipino Reporter, July 17, 1994
"Movie Eye" column by Boy Silverio

* * * * * *


No comments: