Friday, February 3, 2012

VILMA SANTOS: NAKATAYA ANG BUHAY PARA SA PAGLILINGKOD SA LIPA CITY (Pilipino Reporter, April 24, 1998)


Click on images to enlargeSource:  Pilipino Reporter Magazine
April 24, 1998
Article written by Feliciano V. Maragay
Photos by Eddie Villanueva

* * * * * *
No comments: