Thursday, March 15, 2012

GABI NG UNANG PARANGAL SA KOMIKS (Movie Flash Magazine, April 5, 1984)

Click on images to enlarge



Movie Flash Magazine
April 5, 1984

* * * * * *





No comments: