Wednesday, November 13, 2013

BAKBAKAN SA SET (Pitak Ng Mga Artista, Tagumpay, August 15, 1972)

Click on image to enlarge

* * * * * *


No comments: