Tuesday, February 11, 2014

ANG KAMATAYAN NI ANDRES BONIFACIO (Taliba, May 10, 1960)

Click on image to enlarge
Sinulat ni Arturo Ma. Misa
Taliba, Mayo 10, 1960

* * * * * *


No comments: