Friday, April 24, 2015

NOVA VILLA: PATULOY PA RIN SA PAGSUSUMIKAP! (Jingle Extra Hot Magazine, December 7, 1984)

Click on image to enlarge
Article by Arnel L. San Diego
Jingle Extra Hot Magazine, December 7, 1984

* * * * * *
 

No comments: