Thursday, June 23, 2016

ISANG MAKABULUHANG ALAY SA ISANG MAKABULUHANG BAYANI (Jingle Extra Hot, April 28, 1983)

Click on image to enlarge

Article by Anselle T. Beluso
Jingle Extra Hot Magazine, April 28, 1983

* * * * * * *


No comments: