Monday, September 19, 2016

ANG MAMATAY NANG DAHIL SA IYO (1968)

 Click on images to enlarge

ANG MAMATAY NANG DAHIL SA IYO
Produced by Kuomintang Films, Inc.
Starring Divina Valencia, Bert Leroy, Jr., Juvy Cachola, Rosa Mia, Elsa Bouffard
and Charlie Davao
Directed by Romy Villaflor
Released June 7-15, 1968 at Dalisay Theater
* * * * * * *
No comments: