Monday, January 23, 2017

FILM REVIEW: GISINGIN NATIN ANG GABI & PRIVATE SHOW (DALAWANG BOLD FILMS AT ANG PAGKAKAIBA NILA, by MARIO E. BAUTISTA)

Click on images to enlargeFilm Review by Mario E. Bautista
Movie Flash Magazine
May 1, 1986

* * * * * * *

No comments: