Saturday, June 17, 2017

ANG MGA TINIK SA PUSO NI NORA (Movie Flash Magazine, September 26, 1985)

Click on image to enlarge

Source:  Movie Flash Magazine
September 26, 1985

* * * * * * *


No comments: