Thursday, January 11, 2018

KAILANGAN: BULAKLAK AT AWIT PARA SA KANILANG MGA WALANG KUPAS (Ang Showbiz Ngayon, July 31, 1989)

Click on image to enlarge
Source:  Ang Showbiz Ngayon, July 31, 1989

* * * * * * *

No comments: