Tuesday, March 23, 2010

ANG BANAL, ANG GANID AT ANG PUSAKAL (1968)


Click images to enlarge

Ang Banal, Ang Ganid At Ang Pusakal (1968)

(RVQ Productions, Inc., starring Dolphy, Rod Navarro, Max Alvarado, Ana Ledesma, Dolphy Jr., Martin Marfil, Venchito Galvez, Paquito Salcedo, Elsa Bouffard, Leni Trinidad, directed by Romy Villaflor)


Screen Stardom, Vol. V, No. 1, 1968

* * * * * *

No comments: