Monday, March 1, 2010

MORAL (1982)

Click images to enlarge
Moral (1982)

(starring Lorna Tolentino, Gina Alajar,Sandy Andolong, Anna Marin, directed by Marilou Diaz-Abaya)
(Movie Ad courtesy of Simon Santos, Video 48)


Artista Magazine, 1982

* * * * * *

1 comment:

Anonymous said...

Hello kabayan, gagamitin ko ang image ng "Moral" sa Youtube video ko. Marami pong salamat. More power to you!
- Wilbert