Friday, May 18, 2012

LABANANG LALAKI (1981)

Click on images to enlarge
 
"Labanang Lalaki Nina Lito Lapid at Dante Rivero"
by Justo C. Justo
Artista Magazine, 1981

"Alitang Dante Rivero-Lito Lapid, Totohanan Na?"
by Alex R. Marcelino
Artista Magazine, 1981

* * * * * *


No comments: