Tuesday, May 8, 2012

MGA PELIKULANG TUNGKOL SA KADAKILAAN NG ISANG INA (Movie Flash, May 12, 1983)

Click on image to enlarge
Article written by Mario E. Bautista
Movie Flash Magazine, May 12, 1983

* * * * * *


No comments: