Thursday, March 19, 2015

FLASHBACK ON LIEZL (Artista Magazine, December 10, 1981)

Click on image to enlarge

* * * * * *

FLASHBACK ON LIEZL
by Natalie Palanca

As Published in Artista Magazine
December 10, 1981

 AS I went over my collection of pictures for the past years na inilagi ko sa showbusiness at mapansin ko ang retrato ni Liezl ay napabuntung-hininga ako and said to myself:  How time flies.  Fifteen years ago na, pero parang kailan lamang ay child star pa lamang siya, occasionally appearing sa mga pelikula ng movie outfit ng kanyang Mommy (ang AM Productions) -- at ngayo'y heto siya't halos dalaga na.

     Marami nga ang nagtatanong kung kailan ba raw gagawa uli ng pelikula si Liezl.  Kasi nga naman, sayang pag tuluyang tinalikuran na ng unica hija na ito ni Amalia Fuentes ang pag-aartista, what with her beauty na pang-pelikula talaga at husay sa pag-arte na siyempre'y minana niya sa kanyang Mom and Dad na parehong batikang artista noong kanilang kapanahunan.

   Kung kailan nga, tanging si Liezl lamang ang makasasagot niyan.  But the way I look at it, sa ngayon ay wala pa sa isip ni Liezl na harapin ang pag-aartista dahil sa kanyang pag-aaral lamang nakaukol ang buo niyang panahon (she is a Junior student at St. Paul).

     Meantime, dear readers, habang may kalabuan pa nga kung kailan natin muling mapapanood sa pelikula ang future super actress na si Liezl, just enjoy na lang muna sa naritong mga picture niya when she was a child star.

* * * * *


 

No comments: