Monday, March 20, 2017

ALIN ANG MATATAG NA TALAGA SA GUY-PIP AT VILMA-EDGAR (Tagumpay Magazine, October 20, 1971)

Click on image to enlarge

Source:  Tagumpay Magazine, October 20, 1971
Written by Ver Patigdas

* * * * * * *
No comments: