Friday, May 19, 2017

NANG GUMANAP SI TIRSO SA "BALINTATAW" (Pilipino Magazine, August 26, 1970)

Click on images to enlarge


* * * * * * *


No comments: