Tuesday, May 9, 2017

SA KABILA NG GUSOT, MALIGAYA SI VILMA! (Movie Flash Magazine, April 7, 1983)

Click on image to enlarge

Article by Michelle Duenas
Movie Flash Magazine, April 7, 1983

* * * * * * *


No comments: