Wednesday, October 11, 2017

MGA BATIKANG "LOVE TEAM" ANG IDINAMBANA NG MGA TAGAHANGA SA UNANG BILANGAN NOONG HUNYO 11, 1966 (Bulaklak Magasin, Hulyo 6, 1966)

Click on image to enlarge

Source:  Bulaklak Magazine
July 6, 1966

* * * * * * *


No comments: