Saturday, October 7, 2017

"MINSA'Y ISANG GAMU-GAMO ANG HINDI NATAKOT SA LAWIN..." (by Robert Abenoja Andres)

Click on image to enlarge

 * * * * * * * 

No comments: