Thursday, February 5, 2015

40,000 ANG SUMAKSI SA BENEPISYO UKOL KAY VICENTE LIWANAG (Tagumpay, July 27, 1966)

Click on images to enlarge


Tagumpay Magazine, July 27, 1966

* * * * * *

No comments: