Tuesday, July 19, 2016

ISANG HAPON, ANG HIRAP MAKORNER NI JUN RAQUIZA (Jingle Extra Hot, December 7, 1984)

Click on image to enlarge

Source:  Article by Anselle T. Beluso
Jingle Extra Hot Magazine
December 7, 1984


* * * * * *


No comments: