Wednesday, July 13, 2016

KORONASYON NG HARI AT REYNA NG PUTING TABING (Tagumpay Magazine, November 24, 1971)

Click on image to enlarge

Source:  Tagumpay Magazine
November 24, 1971

* * * * * * 


No comments: