Sunday, July 3, 2016

SINEBYU: DALAWANG PELIKULA NG DALAWANG MAGKAIBANG BABAE (ni Domingo Landicho, Expressweek, January 18, 1979)

Click on image to enlarge

Source:  Expressweek, January 18, 1979

* * * * * *


No comments: