Friday, April 7, 2017

"KUNG FAKE ANG SELLING MO, KAPAG NABUKO KA NG TAO, SIRA ANG CREDIBILITY!" - WILLIAM PASCUAL (Jingle Extra Hot Magazine, May 18, 1984)

Click on image to enlarge

Article by Anselle T. Beluso
Jingle Extra Hot Magazine, May 18, 1984

* * * * * * *


No comments: