Sunday, April 23, 2017

MOVIE REVIEW: ANG MGA PELIKULANG IPINALABAS NOON PEBRERO (ni Mario E. Bautista, Jingle Extra Hot Magazine, March 30, 1981)

Click on images to enlarge


Article by Mario E. Bautista
Jingle Extra Hot Magazine, March 30, 1981

* * * * * * *


No comments: