Friday, September 25, 2009

1974 FAMAS AWARDS

THE 23rd FAMAS AWARD WINNERS

Best Picture - Tinimbang Ka Ngunit Kulang (CineManila Corporation)
Best Actress - Lolita Rodriguez (Tinimbang Ka Ngunit Kulang)
(CineManila Corporation)
Best Actor - Christopher de Leon (Tinimbang Ka Ngunit Kulang) (CineManila Corporation)
Best Supporting Actress - Anita Linda (Tatlo, Dalawa, Isa) (CineManila Corporation)
Best Supporting Actor - Van de Leon (Batingaw) (Roda Film Productions)
Best Director - Lino Brocka (Tinimbang Ka Ngunit Kulang)
(CineManila Corporation)
Best Child Actress - Beth Manlongat (Patayin Mo Sa Sindak Si Barbara) (Rosas Productions)
Best Child Actor - Angelito (Isang Gabi, Tatlong Babae) (Juan de la Cruz Productions)
Best Story - Tony Perez, Sis. Angela Barrios, Orlando Nadres (Tatlo, Dalawa, Isa)
(CineManila Corporation)
Best Screenplay - Orlando Nadres (Tatlo, Dalawa, Isa) (CineManila Corporation)
Best Cinematography - Felipe Sacdalan & Higino Fallorina (Krimen: Kayo Ang Humatol)
Best Editing - Ben Barcelon (Krimen: Kayo Ang Humatol)
Best Theme Song - Emmanuel Lacaba ("Awit Ni Kuala") from the movie "Tinimbang Ka Ngunit Kulang"
(CineManila Corporation)
Best Musical Score - Lutgardo Labad (Tinimbang Ka Ngunit Kulang) (CineManila Corporation)
Best Sound - Angel Avellana (Ang Pinakamagandang Hayop Sa Balat Ng Lupa)
Best Production Design - (Krimen: Kayo Ang Humatol)
Best Special Effects - (Patayin Mo Sa Sindak Si Barbara)
(Rosas Productions)1974 Famas Best Picture Award to CineManila Corporation ("Tinimbang Ka Ngunit Kulang")
1974 FAMAS Best Director Award to Lino Brocka
1974 FAMAS Best Actress Award to Lolita Rodriguez
1974 FAMAS Best Actor Award to Christopher de Leon


(Above photo (right) of Lolita Rodriguez, courtesy of Simon Santos, Video 48)
1974 FAMAS Best Actress Award to Lolita Rodriguez ("Tinimbang Ka Ngunit Kulang")
Actress Mary Walter accepts the best actress trophy in behalf of Ms. Lolita Rodriguez
.


1974 FAMAS Best Actor Award to Christopher de Leon ("Tinimbang Ka Ngunit Kulang")


Christopher de Leon with Lolita Rodriguez and Mario O'Hara.

1974 FAMAS Best Supporting Actor to Van de Leon ("Batingaw")

1974 FAMAS Best Supporting Actress to Anita Linda ("Tatlo, Dalawa, Isa")


1974 FAMAS Best Child Actress Award to Beth Manlongat ("Patayin Mo Sa Sindak Si Barbara")


1974 FAMAS Best Child Actor Award to Angelito ("Isang Gabi...Tatlong Babae")

* * * * * *

No comments: