Monday, September 4, 2017

ANG ANIM NA BUHAY NG KOMIKONG SI CHIQUITO (Tagumpay Magazine, May 6, 1964)

Click on images to enlarge

Source:  Tagumpay Magazine
May 6, 1964

* * * * * * *


No comments: