Thursday, September 14, 2017

ANG KAUNA-UNAHANG PELIKULANG "COWBOY" NI AMALIA FUENTES (Tagumpay Magazine, May 13, 1964)

Click on images to enlarge

Source:  Tagumpay Magazine
May 13, 1964

* * * * * * *


No comments: