Wednesday, September 6, 2017

ANG AYAW NIYA SA ISANG BABAE... (Manila Klasiks, Setyembre 21, 1957)

Click on image to enlarge
Source:  Manila Klasiks, Setyembre 21, 1957

* * * * * * *

No comments: