Friday, September 8, 2017

ANG DALAWANG KATAUHAN NI JOE DE CASTRO (Tagumpay Magazine, Nobyembre 25, 1964)

Click on images to enlarge

Source:  Tagumpay Magazine
Nobyembre 25, 1964

* * * * * * *


No comments: