Sunday, May 25, 2014

ISANG LINGGONG NORA: "NORA AUNOR - HINDI ISASAKDAL" (Pilipino Magazine, May 6, 1970)

Click on images to enlarge

Sinulat ni Romy Galang
Pilipino Magazine, May 6, 1970

* * * * * *


No comments: