Saturday, May 24, 2014

ISANG LINGGONG NORA: "SI NORA AT ANG MOVIE PRESS" (Pilipino Magazine, July 15, 1970)

Click on images to enlarge

Pilipino Magazine, July 15, 1970

* * * * * *


No comments: