Monday, May 26, 2014

KUMANDER ALIBASBAS (1981)

Click on images to enlarge

"KUMANDER ALIBASBAS" (1981)
Production:  JE Productions
Direction:  Augusto Buenaventura
Stars:  Joseph Estrada, Perla Bautista, Suzette Ranillo, Paquito Diaz, Ruel Vernal
(Movie Ad courtesy of Simon Santos, Video 48)
Ang tunay na Kumander Alibasbas (Cesareo Manarang) nasa gitna, katabi ang dalawang peryodista na nakipagtagpo at nakipanayam sa kanya sa kanyang kublihan sa bundok ng Arayat.  Nasa likuran ang kanyang mga bodyguard.

Ang balita sa pahayagang TALIBA (Pebrero 3, 1966) ng pagkapatay kay Alibasbas at 9 pang Huk na kanyang mga tagasunod.
* * * * * * 
No comments: