Wednesday, May 28, 2014

ISANG LINGGONG NORA: "SA PAGBABALIK NI NORA" (Pilipino Magazine, August 26, 1970)

Click on images to enlargeSinulat ni Rustum G. Quinton
Pilipino Magazine, August 26, 1970

* * * * * 


No comments: