Friday, May 23, 2014

ISANG LINGGONG NORA: "NORA-MANNY, BIGLANG SIKAT... AT SISIKAT PA" (Pilipino Magazine, February 18, 1970)

Click on images to enlarge

Sinulat ni Jun Almario
Pilipino Magazine, February 18, 1970

* * * * * * *


No comments: